Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

2014 duben: veřejný seminář na téma nový ÚP

28. 4. 2014 se členové PLACu (Dana Janatová, Pavel Janata, Vladimír Opatrný, Ida Chuchlíková a Jakub Chuchlík) zúčastnili veřejného semináře s představením rozpracovanosti nového územního plánu Jablonce nad Nisou. Zde je pár dojmů:

Město se podle představeného návrhu má rozšiřovat, aniž by přednostně využívalo kapacity vnitřních rezerv ve svém stávajícím zastavěném území. Na naši otázku po zmapování stávajících vnitřních stavebních a bytových rezerv jsme nedostali konkrétní odpověď. Autor územního plánu, pan architekt Hron z ateliéru SAUL, se však domnívá, že zmapování vnitřních rezerv je pod rozlišovací měřítko územního plánu…

Z prezentace samozřejmě nebylo zřejmé, kolik z pozemků určených k zástavbě ve volné krajině za městem patří zastupiteli za ODS Miroslavu Peltovi nebo členu výboru pro hospodaření s majetkem města Davidu Bartelovi (kdo ho do tohoto výboru jmenoval?).

Neexistuje důvod, proč by si zastupitelstvo nemohlo zadat zpracování dokumentu, který by mapoval stávající rezervy a tento dokument pak závazně poskytl zpracovateli ÚP k zapracování do návrhu. Zastupitelstvo zároveň může požadovat upřednostnění výstavby v dosud nevyužitých vnitřních rezervách a teprve potom umožnit zástavbu ve volné krajině. Zpracovatel územního plánu zároveň může svůj návrh etapizovat.

Nic takového se neděje. Náměstek Petr Vobořil, který má zpracování územního plánu na starosti, mlčel. Náměstkyně Soňa Paukrtová, která je předsedkyní výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města, na představení plánu nedorazila.

Dotazy padaly i z řad zastupitelů (konkrétně od paní doktorky Fojtíkové, Marty Procházkové a Jaroslava Krause), často byly zodpovězeny jen velmi obecně.

Když neexistuje vůle, nic nejde. Když vedle toho existují zájmy konkrétních lidí, kteří ovlivňují zpracování nového územního přímo v zastupitelstvu, tak se komplikovaně vede i odborná debata.

Ptali jsme se i na podmíněnost nové výstavby občanskou vybaveností, která například zcela chybí na Proseči, kde má podle ÚP vyrůst celý obytný komplex pro cca 2600 lidí (dle prezentace investora). Dozvěděli jsme se, že plánování a podmiňování zástavby se dělalo v Sovětském svazu a dnes má územní plán dávat jenom možnosti.

Plán, který nechce nic plánovat a dává jen možnosti, nám efektivní fungování města nezaručí. Záruky nám dá jen plán, který má pravidla. Taková je i naše zkušenost z jiných měst.

Ptali jsme se i, jak budou zadávány regulační plány, které se díky připomínkám a námitkám dotčených orgánů do návrhu ÚP nakonec dostaly. Z nejasné odpovědi vyplynulo, že je bude zpracovávat autor ÚP bez architektonické soutěže. Tedy bez toho, aby do kvality mluvila odborná porota.

V otázkách souvisejících s dopravou se zpracovatel odvolával na závaznost nadřazené dokumentace (ZUR), kterou nemůže ovlivnit. Neuvedl však, že je také jejím autorem.

Doufáme, že město zveřejní audiozáznam, který ze semináře pořídilo, a doufáme, že se jablonečáci začnou zajímat o to, co jim vyroste na kopcích kolem města – výstavba, která zabere dostupnou volnou krajinu, zvýší dopravu a náklady na údržbu komunikací a sítí a zásadně zkomplikuje kultivaci a efektivní využití i fungování stávajícího intravilánu města.

Před prezentací návrhu územního plánu jsme měli s panem architektem Hronem a jeho kolegou Musilem schůzku, na které nám představili studie, které pro město v uplynulých letech zpracovávali. Je jich celá řada. Dosud však nejsou zveřejněné na internetu.

Požádali jsme tedy magistrát o poskytnutí a zveřejnění informací o zpracovaných studiích, které ovlivňují prostor města. Pokud si myslíte, že by bylo vhodné zveřejňovat studie, které byly zaplaceny z veřejného rozpočtu, obraťte se i vy na své zastupitele, přednostně odpovědné politiky ve vedení města a trvejte na poskytnutí odpovědi, proč tomu tak není.

Veřejné projednávání územního plánu, kde může veřejnost vznést své připomínky a podněty, je plánováno na podzim tohoto roku. Je tedy ještě možnost se současným návrhem něco udělat…

 

Podobné příspěvky