Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

6 námitek k územnímu plánu a podpisový arch

12. a 13.10. 2015 / Knihkupectví Serius

Sdružení PLAC ve spolupráci s architekty ing. arch. Petrem Klápštěm, Ph.D., MgA. Idou Chuchlíkovou a sociální geografkou RNDr. Michaelou Pixovou, Ph.D. připravilo 6 připomínek k územnímu plánu. Chcete-li, aby se z připomínek staly námitky a v rámci současné legislativy měly tak nejvyšší možnou účinnost, budeme rádi, když připojíte svůj podpis a zakroužkujete námitku, se kterou se ztotožňujete. Na odkazech níže najdete znění připomínek i podpisový arch.

ke stažení:

 >>> zde 6 námitek

 >>> zde podpisový arch

připojujeme stručný přehled:

Námitka č. 1
Ve významných lokalitách závazná regulace území s právní jistotou a transparentním projednáním

Námitka č. 2
Řešení zastavitelných ploch v nezbytných souvislostech

Námitka č. 3
Citlivý rozvoj města ano, ale ne na úkor městské pokladny a místních obyvatel, s respektem k okolní krajině

Námitka č. 4
Podmíněnost výstavby a udržení kontroly nad budoucí podobou území“

Námitka č. 5
Prokazatelnost, přiměřená aktuálnost a srozumitelnost vstupních dat územního plánu

Námitka č. 6
Dostupnost krajiny, parků a provázanost cest pro pěší i cyklostezek

Podobné příspěvky