Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

2011 červen: poznámky ke zveřejněnému konceptu ÚP

18.7. 2011

18. 7. 2011 členové PLACu publikovali, na základě zveřejněného konceptu Územního plánu, následující text:

Jablonec má obrovský potenciál stát se příjemným městem. Jeho silnou stránkou je velkoryse založená urbánní struktura spolu s dostupnou okolní krajinou. Obrovskou slabinou města je dnes nedostatečně využité centrum plné proluk a prázdných budov. Nový koncept územního plánu, navzdory tvrzení rozvoje kompaktního města, roli centra ještě více oslabuje.

Problém územních plánů obecně spočívá v tom, že důsledky této „dohody občanů, města a státu o společném využívání území “ jsou pociťovány až v nadcházejících letech, kdy je územní plán již v platnosti a pozdější připomínkování je problematické. Je tedy třeba diskutovat o jeho důsledcích nyní.

V celoevropském měřítku se řeší vliv rozšiřující se zástavby na rozpočet měst. Obecně platí, že čím větší hustota obyvatel na hektar, tím jsou dostupnější služby, to samé platí i pro technickou infrastrukturu (silnice, kanalizace, vodovod, elektrika), využívá-li ji více lidí, snadněji se zaplatí. Je-li hustota obyvatel malá, je nevýhodné sítě spravovat, ale protože město nemá na výběr, musí oblasti s malou hustotou obyvatel dotovat a potom chybějí peníze jinde. Při této úvaze je rozšiřování města pochopitelné pouze v případě, jsou-li využité všechny jeho dosavadní rezervy. To se pozná jednoduše. V případě Jablonce se stačí městem projít a počítat volné zuby v zástavbě (nespočet proluk, celá prázdná území – např. ul. 5. května, ale i stavby, které již nefungují – Jablonex, Bižuterie…). Argument města, že problematická místa nejsou v jeho vlastnictví, není relevantní, protože stejně tak je to i s rozšiřujícím se územím (ale to je jiné téma – znamenalo by to mít přehled o tom kdo, jak a proč rozhoduje). Velká část nově zastavitelných lokalit deklaruje rozvoj zástavby venkovského charakteru (malá hustota obyvatel) na předměstí, tedy neefektivní zástavbu suburbie na úkor oživování centra.

Jablonecké centrum má prostorový potenciál stát se celodenně živým místem, prestižní adresou pro bydlení i lukrativním místem pro kvalitní obchody. Je však nutné tento cíl mít a směřovat k němu praktickými kroky, jako je zastavení rozšiřování zastavitelného území a podpoření výstavby v srdci města.

Protiváhou kompaktního města je volná, v podhůří Jizerek tradičně prostupná krajina. Veřejně přístupné vrcholky kopců, kam je možné jít na procházku a odkud je dobře vidět město. Promění-li se tato místa v zastavitelné území, znamená to, že o tuto kvalitu přijdeme.

Při pohledu do katastru nemovitostí se obáváme, že důvodem rozšiřování města není veřejný zájem, ale zájem konkrétních lidí.

Budou zastupitelé hájit veřejný zájem před zájmem soukromým?

A v případě, že to nemohou zaručit, zdrží se hlasování?

Otázky pro zastupitele a zpracovatele územního plánu:

– Jaká je vize rozvoje města? A jaké jsou prostředky jejího naplnění?

– Existuje politická podpora výstavby v centru města?

– Jaké je současné a jak se promění rozložení hustoty obyvatel?

MgA. Jakub Chuchlík

MgA. Ida Čapounová

tento text byl zveřejněn zde a zde.

Podobné příspěvky