Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Etický kodex

Hlásíme se k Etickému kodexu nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci a Etickému kodexu fundraisera, dokumentům vytvořeným členy Klubu profesionálních fundraiserů a Koalice za snadné dárcovství.

Více zde: 

fundraising-logo