Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Média

Den architektury + Film a architektura

Den architektury + Film a architektura

Komentovaná procházka odhalí běžnému oku skrytá místa a konstrukce - železobetonovou věž a krov kostela na Horním náměstí, suterén radnice, vnitrobloky a skryté dvorky. Promítání filmu "Nejlepší město na světě" o dánské Kodani.

Více