Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Pozvánky

Slavnost stromů

Slavnost stromů

Se spolkem PLAC a T. J. Sokol Jablonec odhalme světlo ve stínech korun stromů v nočních Tyršových sadech

Více