Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Marie Jarošincová – Hmatová paměť

31. května - 20. července / Galerie Kaplička

Zveme vás na další vernisáž v Galerii Kaplička, která se uskuteční v pátek 31. 5. v 18 hod.

Marie Jarošincová představí svou instalaci s názvem Hmatová paměť.

Po skončení vernisáže bude výstava k vidění prosklenými dveřmi až do 20. července.

O výstavě

Naše zkušenosti s výtvarným dílem bývají často jen „ploché“, vizuální. Vnímání objektu jako celku je ale možné podstatně rozšířit hmatovým poznáním. Instalace Hmatová paměť se hravou formou pokusí zhmotnit naši vizuální představu pomocí sádrového válečku, který je možné v době vernisáže libovolně přemístit. Mimo vernisáž jsou válečky okolo kaple také k dispozici. Instalaci tak můžeme vnímat zároveň vizuálně i taktilně (hmatově), oknem kapličky a prostřednictvím válečku.

O autorce

Marie Jarošincová (1993) diplomovala v sochařském ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze. Nyní se věnuje postgraduálnímu studiu na Technické univerzitě v Liberci. Její práce je především sochařská, vychází hlavně z figurativních motivů, inspiruje se tělesným pohybem člověka. Ústředním tématem se stalo haptické vnímání nekonceptuálních sochařských objektů. Společně se sochařskou prací rozvíjí také rovinu kresebnou, grafickou a malířskou, ve které se zabývá psychologickými schématy.

Výstava se koná s finanční podporou statutárního města Jablonec nad Nisou.

Podobné příspěvky