Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Občané Jablonce nad Nisou odmítají růst města na úkor okolní krajiny

Jablonec nad Nisou, 25. 6. 2014

Obyvatele Jablonce nad Nisou, kteří usilují o využití stavebních rezerv v samotném městě namísto zastavění okolní krajiny, podpořila Nadace VIA. Díky tzv. Rychlému grantu, který získal spolek PLAC, budou moci rychle a účinně hájit svá práva.

Členové spolku tak reagují na obavu mnohých občanů, že se do urbanisticko-architektonického rozvoje Jablonce nad Nisou promítají soukromé zájmy lidí, kteří figurují ve správě města a je velmi pravděpodobné, že upřednostňují svůj soukromý zájem před zájmem veřejným. Dochází tak k tomu, že rozvoj je směřován do konkrétních lokalit za městem, aniž by byly využity vnitřní stavební rezervy. Cílem jejich projektu je vyvolat odbornou debatu opřenou o aktuální srozumitelná data, která by umožnila tento vývoj zvrátit.

„Vzhledem k tomu, že na straně města neexistuje vůle tato data zpracovat, považujeme za nezbytné vypracování podkladů iniciovat. Vypracujeme dokument, který na části města ukáže způsob jak analyzovat kapacity stavebních rezerv.“ říká Ida Chuchlíková ze spolku PLAC.

„Metoda poslouží jako příklad pro analogické zpracování dalších částí města. Rádi bychom tak našli prostor pro rozvoj uvnitř města, tak aby nedocházelo k jeho dalšímu rozšiřování do okolní krajiny,“ dodává Chuchlíková.

Pro více informací kontaktujte:

Idu Chuchlíkovou, PLAC, o.s.

tel. 776 747 881

Spolek PLAC (Platform for Landscape, Architecture and Culture) vznikl v roce 2013 z iniciativy lidí, kteří se vraceli po studiích i praxích v zahraničí do rodného Jablonce. Jejich společným cílem je kultivace veřejného prostoru města i krajiny. Již před formálním vznikem spolku jeho členové započali aktivity, které k této kultivaci směřují.

Rychlé granty představují jednoduše dostupné prostředky na řešení problémů, které se netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality. Pomocí Rychlého grantu je možné upozornit na aktuální problematickou situaci, pružně a důrazně zareagovat na veřejné dění a/nebo získat odborné podklady pro alternativní řešení problému.

Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice. Podporuje rozvoj dobrých vztahů a spolupráce v českých obcích, protože je přesvědčena, že právě to je cesta, na níž mohou lidé převzít odpovědnost za prostředí kolem sebe. Podporuje rozvoj neziskových organizací, protože jsou na cestě k občanské společnosti nenahraditelné. Podporuje rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícených jednotlivců, firem a institucí (http://www.nadacevia.cz).