Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Otevřená odpověď Mgr. Jiřího Šolce na otevřený dopis

2. 10. 2020

MGR. JIŘÍ ŠOLC NÁMĚSTEK PRIMÁTORA PRO TECHNICKOU SPRÁVU MĚSTA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

Liberec 2. října 2020 

Otevřená odpověď na otevřený dopis 

Vážený pane Gubiši, vážený pane Picko, všichni vážení čtenáři těchto řádků

děkuji za zaslaný a na webu inzerovaný otevřený dopis ve věci nahrazení betonového bludiště na zahradě Gagarinova. O odstranění tohoto bludiště bylo již popsáno snad vše, co šlo a asi se shodneme na tom, že došlo k nedorozumění, kdy my jsme konali v dobré víře a dle přání rodičů a vedení školky a neměli jsme informace o umělecké hodnotě tohoto bludiště

Ze situace jsme přijali systémové opatření a vedení města nyní ve spolupráci s odborným spolkem ukotvilo“ seznam zájmu hodných uměleckých děl ve veřejném prostoru města Liberce do územně analytických podkladů. Tento seznam má dnes cca 110 položek a bude živým dokumentem. Pokud nové dílo přibude, nebo se na nějaké obdobně zapomenuté dílo přijde seznam bude rozšířen. Nově by nyní k obdobnému nedostatku informací nemělo dojít

Záležitost vaší výzvy k nahrazení bludiště něčím jiným umělecky hodnotně uchopeným jsem konzultoval s ředitelkou MŠ paní Veronikou Chramostovou. Vedení mateřské školky si této výzvy váží, ale protože si nejvíce cení volného prostoru na jinak stísněné zahradě, který odstraněním bludiště vznikl, nepovažují tuto „intervencijak píšete za vhodnou

Nezbývá nám tedy než se zamyslet nad jiným veřejným prostorem, klidně v lokalitě Gagarinova, Horizont, Dolní Hanychov a tuto instalaci provést jinde. 

Budu o vašem dopisu informovat kolegy z vedení města a beru si za své vhodný pozemek hledat

S pozdravem a přáním pevného zdraví v této nelehké době

Mgr. Jiří Šolc 

Otevřená odpověď na otevřený dopis 2.10. 2020 (1)

Podobné příspěvky