Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Otevřený dopis Mgr. Jiřímu Šolcovi

29. 9. 2020

Otevřený dopis Spolku za estetiku veřejného prostoru a spolku PLAC za vypsání soutěže na nové umělecké dílo – dětskou atrakci do zahrady MŠ v Gagarinově ul.

adresát:

Mgr. Jiří Šolc

náměstek primátora pro technickou správu města

a informační technologie města Liberce

nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 59 Liberec I – Staré město

V Liberci, dne 29. 9. 2020

Vážený pane náměstku,

s těžkým srdcem jsme nesli zprávu, že nejen z Vaší iniciativy došlo na zahradě mateřské školky v Gagarinově ulici k likvidaci betonové plastiky z roku 1982 od Ilji Bílka, což jste navíc artikuloval jako svůj úspěch. Mnohé z nás a obecně z řad odborné veřejnosti to motivovalo k poněkud peprným komentářům. Nicméně k této chybě již došlo, sochařské dílo je již destruováno a nelze to vzít zpět.

Oceňujeme nicméně Vaši zpětnou vazbu i fakt, že na Váš popud Spolek za estetiku veřejného prostoru poskytl Kanceláři architektury města soupis všech známých výtvarných realizací s přesnou lokalizací, aby k podobně nešťastným přehmatům nedocházelo v budoucnu. Tímto však celou záležitost nelze považovat za uspokojivě vyřízenou, neboť náhradou za cenné umělecké dílo, které bylo součástí libereckého kulturního dědictví, je
v současnosti pouze kus umělého trávníku ﹣a to je poněkud málo.

Tuto chybu asi nelze odčinit lépe než se zasadit o vypsání soutěže na novou uměleckou intervenci s přesahem do dětské atrakce ve stejné lokalitě, organizované ve spolupráci s KAM a případně dalšími odborníky na veřejný prostor, aby celé věci nechyběla odborná stránka. Ocenili bychom, kdybyste se stal jedním z těch, kteří takový počin budou iniciovat, a dokázal tak, že si uvědomujete význam výtvarného umění ve veřejném prostoru, zejména pak ve spojení s výchovou nejmladší generace.

S pozdravem

Jindřich Gubiš

Spolek za estetiku veřejného prostoru

MgA. Jan Picko

PLAC

Otevřený dopis_Mgr Šolc_29092020

Podobné příspěvky