Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Reakce na odpověď na otevřený dopis Mgr. Jiřímu Šolcovi

Otevřená_odpověď_na_odpověď_na_otevřený_dopis_27.10

Podobné příspěvky