Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Stojíme za Ukrajinou

Aktuální dění na Ukrajině je skandální, šokující a děsivé.
Všichni soucítíme s občany Ukrajiny a snažíme se jim pomáhat. Je třeba při tom také myslet na to, že ukrajinská menšina je jednou z nejpočetnějších v České republice. Všichni máme ukrajinské sousedy, nájemníky, zaměstnance, přátele. Právě v tuto chvíli potřebují naši bezprostřední podporu. Mluvte s nimi, ptejte se jich, jak se cítí, jak jsou na tom jejich příbuzní a přátelé na Ukrajině. Ptejte se jich, co potřebují, a jak jim můžeme co nejlépe pomoci. Není v naší moci zajistit bezpečí na Ukrajině, ale můžeme vytvářet přátelské a vstřícné prostředí pro ty, jejichž domov je v ohrožení. Buďme dobří sousedé.

Podobné příspěvky