Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

O nás

Platform for Landscape, Architecture and Culture

PLAC je spolek, jehož základními cíli jsou kultivace veřejného prostoru města a krajiny, ochrana přírody a krajiny a prosazování a ochrana veřejného zájmu.

Za tímto účelem se spolek zabývá:

  • pořádáním přednášek, diskuzí, výstav, workshopů, seminářů, happeningů a podobných aktivit;
  • publikací textů o architektuře a souvisejících tématech;
  • propagací kvalitní architektury a koncepčního přístupu k formování veřejného prostoru;
  • podporou aktivit jiných subjektů, které se ztotožňují s cíli Sdružení a spoluprací s veřejnými institucemi a nestátními organizacemi zabývajícími se veřejným prostorem města a krajiny.

Spolek je právnickou osobou, která byla založena dne 17. 10. 2013 jako občanské sdružení v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., v platném znění. Ve své činnosti však navazuje na aktivity, které jeho členové vyvíjejí již od roku 2011.

Dne 1. 1. 2014 se organizace transformovala na spolek, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Výkonná rada

Janata Pavel
datový architekt; člen výkonné rady od 8. 12. 2018
Picko Jan
výtvarník, grafik a pedagog; člen výkonné rady
Koordinátor: Galerie Kaplička
Osobní stránky: www.poopz.cz
Procházková Dita
členka výkonné rady od 8. 12. 2018

Tajemnice

Koordinátoři projektů

Picko Jan
výtvarník, grafik a pedagog; člen výkonné rady
Koordinátor: Galerie Kaplička
Osobní stránky: www.poopz.cz

Členové