Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Městské zásahy Jablonec nad Nisou

Myšlenka projektu „městských zásahů“ vznikla v Bratislavě v roce 2007. Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects) uvedli v život svůj nápad občansko-profesní iniciativy: rozhodli se nečekat na zadání z vnější a oslovili několik svých kolegů a architektonických ateliérů, aby si nejdříve vybrali a pak navrhli – bez nároku na honorář – řešení architektonicky problematického veřejného místa v širším centru hlavního města Bratislavy. Projekt se setkal s nebývalým ohlasem nejen ze strany architektů, ale i širší veřejnosti a koncept Městských zásahů se stal univerzálním a využívaným i v dalších městech (již proběhly zásahy pražské, brněnské, košické). Více informací o projektech naleznete na stránkách: www.mestskezasahy.cz, www.mestskezasahy.sk.

V Jablonci nad Nisou jsme rozšířili klasický formát o „předehru“, kdy mohli obyvatelé města přidávat vlastní podněty, které by rádi předali architektům k zamyšlení. Tato databáze podnětů posloužila jednak jako inspirační zdroj pro architekty a zároveň by mohla posloužit městu jako sbírka problematických míst k řešení. Více informací naleznete na stránkách:www.mestskezasahyjablonec.cz,

Projekt trval i s přípravou více než rok.

pořadatel akce: x-fatul, o.s.
organizační tým: architekti Ida Čapounová, Jakub Chuchlík, Jan Kadlas a David Pavlišta a kurátorka Karolína Jirkalová
podpořili nás:Statutární město Jablonec nad Nisou, Technická univerzita Liberec, Jablotron

tištěný katalog

tištěný katalog

12. 12. 2013 vyšel tištěný katalog k výstavě shrnující všech 40 návrhů i komentář kurátorky Karolíny Jirkalové: „Napříč návrhy se profilují přinejmenším dvě výrazná témata. Prvním z nich je Nisa – řeka, kterou má Jablonec v názvu, ale ve městě je neviditelná, degradovaná na hlubokou regulovanou ...

Více

vernisáž výstavy

vernisáž výstavy

7. 6. 2013 byla za účasti primátora Petra Beitla, náměstka Petra Vobořila a dalších zástupců města zahájena výstava na Horním náměstí v Jablonci n. N. Před zahájením výstavy proběhla přednáška spoluautora konceptu Městských zásahů, bratislavského architekta, hudebníka a aktivisty Matúše Valla. Horní náměstí se nestalo ...

Více

odevzdání návrhů

odevzdání návrhů

3. 3. 2013 byl termín odevzdání návrhů. Sešlo se 40 návrhů od 25 týmů z celé republiky. Hned několik návrhů se sešlo v oblasti příjezdu do města: křižovatky U zeleného stromu, autobusového nádraží, jeho okolí a propojení s centrem. Jsou tu návrhy na řešení míst kolem řeky ...

Více

komentovaná procházka

komentovaná procházka

17. 11. 2012 proběhla komentovaná prohlídka městem určená především pro mimojablonecké architekty. Účastníci dostali mapu města s vyznačenými podněty od občanů a společně s organizátory si mohli některé z podnětů projít. Procházka byla zakončená pohledem na město z Petřínské vyhlídky a večer na ní volně navázala přednáška profesora ...

Více