Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
21 / Rostislav Koryčánek

21 / Rostislav Koryčánek

Pátek 5.12. 2014 v 18:30 / Knihkupectví Serius

Mgr. Rostislav Koryčánek  (*1972) po studiu na Střední zemědělské škole v Uherském Hradišti nastoupil na seminář dějin umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Mgr. 2000). V letech 1996 až 2001 studoval obor sociologie na Fakultě sociálních studií MU, kde absolvoval s prací na téma „Město jako ideální krajina nacionalismu“. V letech 2001 až 2002 navštěvoval doktorandské studium v semináři dějin umění FF MU v Brně. Založil architektonický časopis Era 21 (2001) v rámci vydavatelství ERA v Brně, jehož byl pět let šéfredaktorem. Jeho zájem o architekturu se promítl i do organizování a moderování „Kulatých stolů architektury“ (Architektonické školství, Architektura a média etc.) nebo pořádání festivalu architektonických filmů ve Švýcarsku za podpory nadace Pro Helvetia. Za nejlepší kritický text v oblasti architektury získal ocenění Raymonda Rehnicera. Mezi lety 2007 až 2012 působil jako ředitel Domu umění města Brna. Po ukončení zde setrval jako manažer projektu „Brněnské architektonické stezky“. Od roku 2011 působí ve vědecké radě FaVU VUT v Brně a je kurátorem několika výstavních projektů zabývajících se architekturou.

Přednáška se věnovala především projektu Brněnského architektonického manuálu, průvodci architekturou 1918 – 1945.

Podobné příspěvky