Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Webová aplikace umožní městům sdílet informace o veřejných projektech se svými občany

10. 11. 2015 – Jablonec nad Nisou

Spolek PLAC připravuje webovou aplikaci Co se chystá v okolí – mapu, která nabídne městům možnost srozumitelně představovat svým občanům projekty ovlivňující fyzickou podobu veřejného prostoru. Obyvatelé měst se tak budou moci snadno zorientovat v tom, co se chystá, a dozvědí se, jak a kdy se mohou smysluplně aktivně zapojit. Díky úzké spolupráci s vybranými pilotními městy a řadou odborníků bude výsledná mapa přehledná a srozumitelná pro všechny uživatele, na straně měst i občanů. V dlouhodobější perspektivě by měla aplikace přispět k postupnému zkvalitnění veřejných projektů, včetně důrazu na jejich včasné projednání s veřejností. Projekt Co se chystá v okolí podporuje Nadace Open Society Fund Praha, prostřednictvím právě odstartované kampaně jej může podpořit i veřejnost.

Projekt Co se chystá v okolí jabloneckého spolku PLAC navazuje na aktuální snahy o větší transparentnost veřejné správy. Zároveň se snaží napravit jeden výrazný nedostatek tohoto jinak pozitivního trendu: roztroušenost informací na různých místech a nemožnost jejich jednoduchého vzájemného porovnání. Jak uvádí architektka Ida Chuchlíková, iniciátorka a koordinátorka projektu: „Připravovaná aplikace by měla zveřejňovaným informacím doplnit klíčovou vlastnost, kterou v současné době vnímáme jako opomíjenou – srozumitelnost.“

Ondřej Štěpán, architekt a hlavní řešitel projektu, doplňuje: „Chceme občanům nabídnout možnost snadno se zorientovat v tom, co se chystá v jejich okolí, zpřístupnit jim zpracované projekty, včetně možnosti porovnání základních informací.“  Projekt zanesený do mapy tak bude mít svou kartu, na které návštěvník nalezne např. zadání projektu, aktuální fázi, projednání záměru v Radě města a výborech, harmonogram, rozpočet, odpovědnou osobu, způsob výběru zpracovatele, dodavatele atd. Veřejnost bude informována, jak a kdy je možné se aktivně zapojit, tak aby vynaložená energie byla oboustranně (na straně obyvatel i města) smysluplná.

Projekt, který má roční harmonogram, se momentálně nachází ve své úvodní fázi: „Jsme na začátku jednání s vybranými městy, která se snaží občany o svém rozvoji aktivně informovat a projektu jsou tak nakloněna,“ upřesňuje Ondřej Štěpán a pokračuje: „z konzultací s městy a z intenzivní spolupráce s dalšími odborníky vzejde optimální struktura webu, která bude návštěvníky informovat o všem důležitém, zároveň však zůstane uživatelsky přátelská a přehledná.“ Obyvatelé měst uvítají možnost výběru lokality či tématu, o jejichž dalším vývoji budou informováni emailem. Pověření úředníci pak díky dobře strukturované databázi snáze zvládnou informace uveřejňovat a budou moci rychle a efektivně vyhovět žádostem o svobodný přístup k informacím. I noví zastupitelé se velice snadno zorientují v probíhajících projektech, jejich aktuální fázi či financích dosud vynaložených na jejich realizaci.

Ida Chuchlíková předjímá i dlouhodobější přínosy projektu: „Od transparentně předkládaných záměrů si slibujeme zlepšení způsobu jejich zadávání i postupné zkvalitnění samotných projektů, včetně důrazu na jejich včasné projednání s veřejností. Věříme, že sledováním projektů/realizací financovaných z veřejného rozpočtu v čase napomůžeme i projektům, jejichž realizace překlenuje více než jedno volební období. Bude komplikovanější projekty zadávat nekvalitně a opakovaně, bez poučení z předchozích návrhů.“

Projekt Co se chystá v okolí v těchto dnech startuje crowdsourcingovou kampaň, ve které usiluje o podporu široké veřejnosti. Zároveň ho podpořila Nadace Open Society Fund Praha, a to technicky i finančně s příslibem, že každou korunu, kterou realizátoři získají od soukromých dárců, ještě zdvojnásobí.

Kontakt:

Ida Chuchlíková – , 776 747 881

cosechysta.czmotejl.cz – Podpořte projekt

Podobné příspěvky