Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Den architektury 2014

Den architektury 2014

3.-5.10. 2014

Tvorba města

V r. 2014 se jablonecký program Dne architektury s podtitulem „Tvorba města“ opět rozkročil na celý víkend, aby nabídl hned několik zajímavých témat: organizátoři nejprve představili inspirativní příklad koncepčního přístupu k práci s veřejným prostorem v podobě pražského Manuálu tvorby veřejných prostranství, upozornili na problematiku nevyužitých stavebních kapacit Jablonce a během závěrečné cykloprojížďky vyprávěli zajímavé příběhy neprávem opomíjených uměleckých děl jabloneckých prostranství z 2. poloviny 20. století. Celý program byl pro návštěvníky zdarma.

pátek 3. 10.

Manuál tvorby veřejných prostranství

Program odstartovala páteční přednáška architektů Žofie Raimanové a Marka Kundraty z Kanceláře veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPRP). Ústředním tématem byl Manuál tvorby veřejných prostranství, první nástroj komplexního přístupu ke zvyšování kvality pražského veřejného prostoru. Autoři Manuálu v přednášce představili obecné principy, pravidla, doporučení a kritéria tvorby kvalitních veřejných prostranství, které jistě neplatí jen pro metropoli, ale mohou a měly by být uplatňovány i v menších městech jako je Jablonec. Přednášky se zúčastnila zhruba dvacítka posluchačů, kteří po jejím skončení s přednášejícími živě debatovali.

Přednáška byla zároveň 20.dílem cyklu Tištěná architektura

sobota 4. 10.

Vnitřní rezervy města

V rámci sobotního programu došlo k otevření venkovní výstavy a představení první části analýzy vnitřních rezerv města, kterou s podporou nadace VIA zpracoval spolek PLAC. Výstava vyčíslila stavební rezervy uvnitř města, jejichž využití by město mělo upřednostnit před rozšiřováním do okolní krajiny. Už samo místo instalace, nárožní proluka v těsném sousedství s radnicí, poukázalo na existenci volných parcel v samém centru města. Výstava, kterou si během soboty a neděle prohlédlo spolu s organizátory asi 50 návštěvníků, byla Jablonečanům k dispozici až do následujícího víkendu.

DK

Díky vstřícné spolupráci s jabloneckými kiny se zájemcům dostalo i programového bonusu v podobě celovečerního dokumentu o životě a smrti radikálního architekta Davida Kopeckého.

neděle 5. 10.

Výtvarné umění ve veřejném prostoru Jablonce

Nedělní program byl, podobně jako v předešlém roce, věnován komentované cykloprojížďce se členy spolku PLAC. I přes chladné počasí se asi třicet účastníků vydalo po stopách výtvarného umění druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru města. Dostalo se jim tak ochutnávky z připravovaného knižního průvodce upozorňujícího na uměleckou hodnotu jednotlivých děl.

Pořadatel: KRUH o.s. www.denarchitektury.cz, www.kruh.info
Organizátor jablonecké části:
PLAC o.s.: Jakub Chuchlík, Ida Chuchlíková, Vladimír Opatrný, Dana Janatová, Pavel Janata, Jan Picko, Matěj Jakoubek
Jabloneckou část programu podpořili: Statutární město Jablonec n.N., Vladimíro knihkupectví Serius, Kina Jablonec, IUCH architektura

Podobné příspěvky