Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
vychází kniha O Jablku a dalších

vychází kniha O Jablku a dalších

O jablku a dalších – průvodce po výtvarném umění 60. až 80. let 20. století ve veřejném prostoru Jablonce nad Nisou.

Plastiky, které vznikaly jako doplněk prostranství veřejných budov a obytných sídlišť, jsou nezřídka kvalitními díly důležitých autorů své doby. Kromě nezájmu jsou často jako dědictví minulosti paušálně vystaveny necitlivému zacházení. Knižní průvodce mapuje jejich příběhy, otáčí k nim zaslouženou pozornost a snad i podnítí zájem o současnou výtvarnou tvorbu.

Knihu vytvořil jablonecký spolek PLAC, který se věnuje kultivaci veřejného prostoru města a krajiny. Vladimír Opatrný, nakladatel a člen spolku, uvádí: „Kniha je oslavou neprávem přehlíženého umění a jeho autorů.“ Mnozí z nich přitom v Jablonci nad Nisou stále žijí a zejména díky jejich vzpomínkám se podařilo poskládat většinu střípků do mozaiky příběhů, když pátrání v archivech, kronikách a dobovém tisku mnoho informací nepřineslo. Autor textů, architekt Jakub Chuchlík, dodává: „Přijali jsme roli kronikářů, zodpovědných za obraz historie, a sochám, jejichž jména se nedohledala nebo nikdy neexistovala, jsme vtiskli někdy již zlidovělé přezdívky. K tomu nás vedlo přesvědčení, že pojmenování pomáhá ztotožnit se s dílem a může tak přispět k jeho většímu docenění. Pokud se tak stane, naplní se jedna z motivací, které nás k přípravě knihy vedly.“ Grafickou podobu navrhl výtvarník, grafik a pedagog Jan Picko. „Není to klasický průvodce, ale spíše obrazová kniha pracující s grafickými postprodukcemi fotografií soch,“ popisuje charakter publikace. Kniha však zároveň nabízí několik ucelených okruhů, na kterých odkrývá nové příběhy a dává nám tak možnost spatřit jablonecká prostranství jinak než dříve.

Inspirací pro vznik průvodce byla kniha Vetřelci a volavky, popularizující umění zejména z normalizační éry na veřejných prostranstvích českých měst. Autor projektu, sochař a pedagog Pavel Karous, odstartoval svou přednáškou sérii doprovodných akcí zaštítěných Projektem Jablonec nad Nisou 2014, aby ji i symbolicky uzavřel coby kmotr vydávané publikace.

Neméně důležitým podnětem pro sepsání průvodce byla opodstatněná obava o další osud děl. Plastika Jiřího Hofmana byla v červenci 2014 sešrotována a stala se tak jediným nedochovaným dílem zařazeným do publikace. Jiné dílo, sousoší Školka od Bedřicha Kloužka, bylo městem v listopadu 2014 přemístěno z předprostoru obchodního domu Jabloň do Tyršových sadů, v souvislosti s výstavbou nového obchodního centra. Stalo se tak jen několik týdnů poté, co sousedící plastika „Žena s nákupem“ od Jana Lukáše dostala nový nátěr. Tento nejednotný a nekoncepční přístup činí budoucnost umění v ulicích Jablonce značně nejistou.

Kniha vychází s podporou Nadace české architektury jako 1. publikace VladiMírového nakladatelství v omezeném nákladu 500 kusů.

Knihu bude možné koupit například zde.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10619821880-u-zavesene-knihy/

 

Podobné příspěvky